23 cze

Założenie działalności gospodarczej vs umowa o pracę, dzieło, zlecenie …

Założenie działalności gospodarczej czy umowa o pracę, dzieło, zlecenie – co się najbardziej opłaca? Co jest zgodne z prawem a co nie? Jak się odnaleźć w gąszczu cyfr, kruczków prawnych i możliwości? Przygotowaliśmy dla Was praktyczne zestawienie.

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej:
Decydując się na własną działalność gospodarczą masz na pewno większą wolność i siłę sprawczą, ale też i pełną odpowiedzialność. W przypadku umowy o pracę zawsze możesz liczyć na urlop, stały czas pracy i brak ryzyka (a przynajmniej tak powinno być w teorii), ale zawsze będziesz pracował „dla kogoś” (co bywa czasem mocno uciążliwe)
A jak to wygląda od strony finansowej?

2omega_DG-artykul

1. SKŁADKI ZUS

W przypadku umowy o pracę składki są wyliczane procentowo od kwoty wynagrodzenia. Działalność gospodarczą cechują stałe należności do ZUS, bez względu na wielkość przychodu.

Zakładając własną działalność gospodarczą, przez pierwsze 24 miesiące, możemy skorzystać z ZUSu preferencyjnego. Aby z niej skorzystać należy:

- w przeciągu 60 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej,
- nie świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywaliśmy, w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeśli byliśmy zatrudnieni na postawie umowy zlecenia lub o dzieło i teraz będziemy świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, możemy skorzystać z zusu preferencyjnego. Jeśli byliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i świadczymy usługi na rzecz byłego pracodawcy ale zakres świadczonych przez nasz usług będzie inny, również ZUS preferencyjny nam przysługuje.

Tabela 1: Miesięczna wysokość składek ZUS 2014r.
Dochód brutto Umowa o pracę Działalność
„mały ZUS”
Działalność
„duży ZUS”
2 500,00 zł 536,90 zł 431,18 zł 1 042,46 zł
Oszczędności roczne: 1 268,64 zł strata
5 000,00 zł 1 073,81 zł 431,18 zł 1 042,46 zł
Oszczędności roczne: 7 711,56 zł 376,20 zł
7 500,00 zł 1 610,71 zł 431,18 zł 1 042,46 zł
Oszczędności roczne: 14 154,36 zł 6 819,00 zł

2. CHOROBOWE

W czasie choroby osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (będąca na L4) otrzymuje 80% wynagrodzenia za czas zwolnienia. W przypadku działalności, z zasiłku chorobowego można skorzystać, jeśli opłacamy składkę chorobową w terminie, nieprzerwanie przez 90 dni; za okres choroby nie opłacamy składek społecznych. Należy jednak pamiętać, iż wysokość chorobowego nie będzie wysoka (dla osób opłacających ZUS na zasadach preferencyjnych ok. 9,5zł netto/dzień, dla osób opłacających duży ZUS ok. 42zł netto/dzień). Dla przedsiębiorcy składka chorobowa jest dobrowolna, tym samym składki ZUS mogą być jeszcze mniejsze. Konsekwencją w przypadku choroby jest brak prawa do zasiłku chorobowego.

3. PODATEK DOCHODOWY

Decydując się na własną działalność gospodarczą, możemy wybrać formę podatku dochodowego,
Przyszły przedsiębiorca decyduje się na jedną z form: podatek liniowy, podatek na zasadach ogólnych, ryczałt lub karta podatkowa.

Tabela 2: Formy opodatkowania.
Podatek na zasadach ogólnych Podatek liniowy Ryczałt Karta podatkowa
Podstawa do opodatkowania Przychód pomniejszony o koszty i zapłacone składki społeczne. Przychód pomniejszony o koszty i zapłacone składki społeczne. Przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne. -
Stawka podatku 18%
32% (po przekroczeniu
85 528zł podstawy)
19,00% 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% Stała kwota- ustalona przez naczelnika US
Kwota zmniejszenia podatku, wynikająca z kwoty wolnej 556,02 zł - - -
Ulgi na dziecko Tak - - -
Wspólne rozliczenie z małżonkiem Tak - - -
Zeznanie roczne PIT 36
do 30 kwietnia
PIT 36-L
do 30 kwietnia
PIT 28
do 31 stycznia
PIT 16A
do 31 stycznia

4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Przedsiębiorca wybierając zasady ogólne lub podatek liniowy, może obniżyć wysokość podatku dochodowego poprzez koszty uzyskania przychodu.

Wydatek możemy zaliczyć do kosztów o ile :

- pozostaje w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu,
- poniesiony jest w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
- nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust 1 ustawy o PIT,
- jest właściwie udokumentowany.

Zakup komputera, faktura za telefon, internet, paliwo – to tylko niektóre przykłady możliwych kosztów uzyskania przychodu. Wszystko wpływa na mniejszą zaliczkę na podatek dochodowy.

Posiadając umowę o pracę mamy stałe koszty, miesięcznie wynoszące 111,25zł.

5. POLICZ ILE MOŻESZ ZAROBIĆ/STRACIĆ/ZAOSZCZĘDZIĆ

Przeprowadź analizę swoich prognozowanych przychodów, kosztów, składek ZUS, podatku i ewentualnych ulg, zobacz co opłaca Ci się najbardziej.

W poniższym rozliczeniu przy umowie o pracę dochód miesięczny jest dochodem brutto. Przy własnej działalności nie uwzględniono kosztów uzyskania przychodów, a odliczony ZUS jest ZUSem preferencyjnym. W wyliczeniach nie wzięto pod uwagę ulg (na dzieci, wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, etc.)

Tabela 3: Roczna wysokość dochodu „na rękę” po odliczeniu ZUSu i podatku dochodowego.
Dochód
(m-c)
Umowa o pracę Własna działalność
Podatek na zasadach ogólnych Ryczałt
stawka 8,5% stawka 17%
2 500,00 zł 21 697,20 zł 23 122,84 zł 24 825,84 zł 22 845,84 zł
5 000,00 zł 42 602,28 zł 47 722,84 zł 52 689,84 zł 47 745,84 zł
7 500,00 zł 63 507,48 zł 72 322,84 zł 80 133,84 zł 72 645,84 zł

DEFINICJE:

Działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas, w sposób profesjonalny i zorganizowany – musi założyć działalność gospodarczą.

Umowa zlecenie (umowa zlecenia) – jest umową cywilnoprawną, w myśl której jeden podmiot zleca (zleceniodawca), a drugi zobowiązuje się wykonywać (zleceniobiorca) określone czynności.
Istotą zlecenia jest to, że:
- Zleceniobiorca ma wykonywać określoną w umowie pracę. Zatem liczy się staranne wykonywanie zleconego działania, nie zaś osiągnięcie określonego efektu (co odróżnia zlecenie od umowy o dzieło);
Umowa może być, w myśl cywilnoprawnej zasady swobody umów, kształtowana w dość elastyczny sposób. Oznacza to, że powstały na mocy tej umowy stosunek nie obowiązują normy Kodeksu pracy, np.: minimalne miesięczne wynagrodzenie, urlopy, konieczność zapewnienia warunków pracy zgodnych ze standardami BHP, itp.

Ze względu na swą specyfikę, spośród dostępnych rodzajów umów, umowa zlecenia nadaje się najlepiej do uregulowania pracy w postaci np. usług outsourcingowych: księgowych, informatycznych, prawnych, transportowych, etc.

Umowy zlecenia nie można podpisać jeśli praca wykonywana jest:

Na rzecz i pod kierownictwem zleceniodawcy,
W miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę,
Za wynagrodzeniem.

Umowa o dzieło – jest umową cywilnoprawną, w myśl której jeden podmiot zamawia (zamawiający), a drugi w określonym terminie oddaje wykonane przez siebie dzieło (wykonawca).
Jest to tzw. umowa rezultatu – oznacza to, że przedmiotem umowy o dzieło nie jest świadczenie usług (np. stałej pomocy rachunkowej czy prawnej) a jedynie jednokrotne wykonanie określonego dzieła (np. sporządzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa).

Umowy o dzieło można podzielić na umowy z przeniesieniem praw autorskich oraz bez przeniesienia praw autorskich.

Umowom o dzieło bez przeniesienia praw autorskich towarzyszą koszty uzyskania przychodu wynoszące 20 procent. Od kwoty brutto na jaką opiewa umowa odlicza się 20 procent kosztów uzyskania przychodu – w ten sposób uzyskuje się dochód, który podlega opodatkowaniu.

W przypadku umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich towarzyszą koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 procent . W związku z tym zmniejszone są zobowiązania podatkowe, gdyż dochód podlegający opodatkowaniu jest niższy. Z pominięciem sytuacji jeśli ktoś z tytułu umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich osiągnął przychód brutto wynoszący więcej niż 85528 zł. Wtedy nadwyżka jest objęta opodatkowaniem z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Pełne odliczenie 50 procent kosztów uzyskania przychodu przysługuje osobom, które nie przekroczą w ciągu roku powyższej kwoty.

Działalność gospodarczą rozliczaj w Omega Biuro Rachunkowe

Artykuł powstał na podstawie materiałów z:
słownik finansowy FinDict
blog.ifirma.pl

04 maj

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Wielu przedsiębiorców, w tym również tych, którzy dopiero zaczynają swoją działalność, zleca prowadzenie księgowości biurom rachunkowym. To praktyczne i wygodne rozwiązanie. Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę wybierając biuro rachunkowe dla swojej firmy?

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Biuro powinno zająć się Twoimi sprawami kompleksowo, angażując Cię tylko w tych kwestiach, które są najistotniejsze i naprawdę tego wymagają. Ważny jest łatwy dostęp do dokumentów oraz rozsądna stawka za obsługę.

Biuro rachunkowe musi mieć licencję. Lepiej unikać księgowości prowadzonej przez „panią Halinkę” bo w efekcie zapłacisz więcej za koszty popełnionych błędów.

Zapytaj się jaki jest zakres odpowiedzialności biura. Sprawdź czy ma ono ubezpieczenie OC.

Sprawdź kwalifikacje zawodowe – prowadzący biuro rachunkowe (lub przynajmniej jeden z jego pracowników) musi uzyskać imienny certyfikat, który jest wydawany przez Ministra Finansów. O taki dokument mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe lub podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz posiadają trzyletni staż zawodowy w księgowości. Możliwe jest również uzyskanie wspomnianego certyfikatu po zdaniu specjalnego egzaminu państwowego – wówczas niezbędne są: dwuletni staż w księgowości oraz wykształcenie średnie.

Liczy się też doświadczenie w Twojej branży i podejście do Klienta. Przed podpisaniem umowy – warto przyjść do biura osobiście i porozmawiać z osobą, która będzie się troszczyć o sprawy Twojej firmy.

Szukaj biura, które jasno i czytelnie pokaże Ci jak są naliczane opłaty i od czego zależą (ilość dokumentów? rodzaj deklaracji? termin przekazania dokumentów do biura? liczba pracowników?).

Sprawdź terminy przekazywania dokumentów do biura i tego jak szybko można je zaksięgować. Zapytaj o możliwość wysyłania dokumentów elektronicznie oraz o to w jaki sposób i kiedy biuro będzie informować Cię o podatkach i ZUS do zapłaty? Mail, SMS z przypomnieniem o terminie to proste, bardzo wygodne rozwiązania.

Nie bez znaczenia bywa dobra, łatwo dostępna lokalizacja biura księgowego.

Warto sprawdzić również to czy i na jakie zniżki możesz liczyć oraz na jaki pakiet usług dodatkowych możesz liczyć (doradztwo, wirtualny adres, itp. – w zależności od Twoich potrzeb)

Na pewno dużym plusem jest sytuacja, kiedy od początku do końca Twoimi sprawami zajmuje się jedna i ta sama osoba. To bardzo usprawnia obieg informacji i pozwala zaoszczędzić sporo czasu i niepotrzebnych nerwów.

OMEGA Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.,

OMEGA Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.,
ul. Solec 81B paw. A-19, 00-382 Warszawa
tel./fax +48 022 321-38-52, tel. kom. +48 533 332 505,
e-mail: biuro@omegabiuro.com.pl